Mostno strgalo

Dušilka DM 300

Puhala Kubiček

Oprema vodnih objektov in fazonski kosi

Črpalke, mešala in aeracijski sistemi Grundfos

Elektromotorni prelivnik

Oprema čistilnih naprav in komunalnih črpališč