top of page

KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE

IZGRADNJA ALI OBNOVA ČN OD 300 DO 20.000 PE

OBNOVA:

OBNOVA CELOTNE ČN 5x

OBNOVA TEHNOLOŠKEGA DELA 10x

NOVOGRADNJA: 

IZDELAVA CELOTNE ČN 3x

IZDELAVA TEHNOLOŠKEGA DELA 10x

DOBAVA IN VGRADNJA HIDROMEHANSKE OPREME IZ LASTNE PROIZVODNJE 30x

PITNA VODA

NESTANDARDNA INOX OPREMA

KOMUNALNA ČRPALIŠČA

IZDELAVA VEČ KOT 70 KOMUNALNIH ČRPALIŠČ

DEJSTVA: 

NAJMANJŠI PRETOK 1 l/s

NAJVEČI PRETOK 2.000 l/s

NAJMANJŠI PREMER TLAČNEGA VODA 42 mm

NAJVEČI PREMER TLAČNEGA VODA 800 mm

NAJMANJŠA MOČ ČRPALKE 0,5 kW

NAJVEČJA MOČ ČRPALKE 75 kW

PITNA VODA 

IZGRADNJA ALI OBNOVA VODOHRANOV IN PREČRPALIŠČ PITNE VODE

OBNOVA STROJNEGA DELA VODOHRANA 5x

IZDELAVA STROJNEGA DELA VODOHRANA 15x

DEJSTVA:

NAJMANJŠI VODOHRAN 50 m3

NAJVEČJI VODOHRAN 4.000 m3

NAJMANJŠI PREMER INOX CEVOVODA DN 50

NAJVEČJI PREMER INOX CEVOVODA DN 500

ODPADNA VODA

ZAMENJAVA POKROVA ČRPALIŠČA
INOX STOPNICE IN OGRAJA
INOX OGRAJA - NOVI VINODOLSKI
MONTAŽA INOX OGRAJE V N. VINODOLSKEM
INOX OGRAJA - NOVI VINODOLSKI
INOX HLAČE PO MERI
INOX ADAPTER
MOSTNO STRGALO
KROŽNE STOPNICE
VH KIJ
IZDELAVA INOX CEVOVODA DN 300
ZBIRALNIK VODE NA IZVIRU
INOX POVEZOVALNI CEVOVOD DN300
PRIKLJUČITEV INOX CEVI DN 500
ARMATURNA CELICA
OBNOVA VODOHRANA
IZGRADNJA VODOHRANA
PREČRPALIŠČE PITNE VODE
ARMATURNA CELICA VODOHRANA
MKČN LJUBNO 1.100 PE
MKČN LJUBNO 1.100 PE
ČRPALKA
HIŠNO ČRPALIŠČE
MONTAŽA BIODISKA
STRGALO BLATA IN MAŠČOB
MAŠČOBNIK IN PESKOLOV
TALNA STRGALA BLATA
KROŽNO STRGALO BLATA
MONTAŽA ČRPALIŠČA
FEKALNO ČRPALIŠČE Z DVIŽNO KOŠARO
FEKALNO ČRPALIŠČE
PREVEZAVA TLAČNEGA VODA
DELNO ZAMAŠEN TLAČNI VOD
UV DEZINFEKCIJA
ŽARNICE UV DEZINFEKCIJE
DEPRESIJSKO ČRPALIŠČE SEMEDELA
VERTIKALNE GRABLJE MM INOX
DETAJL GRABELJ
OBNOVA POLŽNIH GRABELJ
GRABLJE MKČN LJUBNO
OBJEKT STROJNICE
KRMILNA OMARICA
MONTAŽA CENTRIFUGE
ELEKTROMOTORNO KONZOLNO DVIGALO
DUŠILKA
ČRPALNA GRP POSODA
DEMONTAŽA DOTRAJANE OPREME
AREACIJSKI BAZEN MBBR
STROJNICA MKČN LJUBNO
KROŽNO MOSTNO STRGALO
bottom of page